Kliniek

Eric Wilderom

Eric Wilderom heeft tussen 2004 en 2009 Tandheelkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hierna is hij van 2009-2013 werkzaam geweest in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Hier heeft hij zich bij de afdeling 'Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie' gespecialiseerd in poliklinische chirurgische behandelingen zoals: implantologie, verstandskiesverwijdering, apexresecties, cysteverwijdering etcetera.

Deze chirurgische behandelingen heeft hij in de algemene (verwijs-)praktijk toegepast in Bemmel. Hier heeft hij van 2009-2017 gewerkt en voor zowel kinderen als volwassenen de algemeen tandheelkunde in zijn breedste zin uitgevoerd.

Vanaf januari 2017 is Eric officieel erkend als implantoloog in het register van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Eric is sinds  juni 2016 werkzaam bij de Kliniek en Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde. Hier past hij vol enthousiasme de reconstructieve tandheelkunde toe en wordt er nauwkeurig naar uw gebit gekeken tijdens algemene mondcontroles of bij uitgebreidere behandelplannen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij hem terecht.

Hij is tevens mede opleider en mentor in onze opleiding 'Implantologie vanuit Reconstructief Oogpunt'.

Binnen onze praktijk verzorgt hij ook de verwijzingen voor mondchirurgische ingrepen. U kunt via uw eigen tandarts naar Eric worden verwezen voor bijvoorbeeld een verstandskiesverwijdering of natuurlijk voor het opstellen en/of uitvoeren van een reconstructief behandelplan.