Patiënteninformatie

Prijslijsten van tandtechnische laboratoria

Hier treft u de prijslijst van de diverse tandtechnische laboratoria waar wij mee samenwerken.

Ieder werkstuk dat voor u gemaakt wordt vraagt om een deskundige uitvoering. Afhankelijk van het soort werk, besteden wij de werkzaamheden voor u uit aan het laboratorium die wij voor uw opdracht het meest geschikt achten. 

Hieronder vind u de verschillende prijslijsten van de verschillende laboratoria.

Voor werkzaamheden die maatwerk vragen zullen wij een maatwerkofferte voor u opvragen.