Patiënteninformatie

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om u een zo goed mogelijke tandheelkundige behandeling aan te bieden.

Ondanks dat kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of de manier waarop wij u hebben geïnformeerd. Als u een aangelegenheid heeft over de gang van zaken binnen de kliniek dan vinden wij het belangrijk dat u die met ons bespreekt.  Hiervoor zijn wij aangesloten bij beroepsorganisatie de KNMT.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNMT.