Patiënteninformatie

Eerste consult en intakegesprek

Geen enkele gebitssituatie is hetzelfde en iedere patiënt heeft individuele wensen en behoeftes als het gaat om tandheelkundige behandelingen.

Een behandeling binnen de praktijk van Reconstructieve Tandheelkunde begint met een intakegesprek.

Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van uw behoeftes vindt er een zorgvuldig mondonderzoek plaats eventueel in combinatie met specifieke röntgenbeelden.

Op basis hiervan wordt er een diagnose gesteld en gezamenlijk de optimale behandelingsplanning vastgelegd en besproken.