Patiënteninformatie

Prognosebepaling

Precisie en zorgvuldige diagnosestelling en prognosebepaling dienen als grondslag voor elke tandheelkundige behandeling.

Vaak wordt er alleen maar gekeken naar de problematiek rondom de individuele gebitselementen. Echter, bij de toepassing van een integrale visie, waarbij duurzaam behoud centraal staat, dient er rekening gehouden te worden met meerdere facetten.

Wat te denken van de lifestyle van de patiënt en de parafuncties die voortkomen uit leefgewoontes en diens weerstandsvermogen.